ANBI en schenkingen

 

 

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor schenkingen aan een ANBI gelden aantrekkelijke fiscale regels. Meer informatie vindt u onder het kopje Schenking.

 

Gegevens

Naam instelling: Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest
RSIN/fiscaal nr.: 854476635
Kamer van Koophandel nr.: 61760617

 

Contactgegevens

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest
Bezoekadres: Heuvellaan 33 – 1217 JL – Hilversum
Postadres: De Bazelstraat 43 – 1222 RH – Hilversum
Telefoon: 06-54398725
E-mail: vriendenrfo@omroepmuziek.nl

 

Bestuursleden

F. Klein, voorzitter
Drs. D.F. Potjer, ASIP, penningmeester
N.A. Bakker
J.N.M. Zonderop, secretaris

 

Schenking

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 2012 een extra giftenaftrek. Vanaf 1 januari van dat jaar mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,-. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250,-. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift (voor de periode van minimaal 5 jaar, ook wel lijfrente geheten) alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Op de website van de Belastingdienst vindt u een aantal voorbeeldformulieren die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen.

 

 

Volg ons op social media